Pályázatok, melyekben iskolánk részt vesz

KISVÁRDAI TANKERÜLET KÖZPONT EFOP-3.2.5-17-2017-00002
A Kisvárdai Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon belül a „Pályaorientációs tevékenység Kisvárdán és vonzáskörzetében „című projekt megvalósítására. A projekt célja a pályaorientáció, kiemelten a matematikai, a természettudományos, a műszaki és az informatikai kompetenciák fejlesztésére.

A fejlesztés fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. További cél a tanulók, a szülők és a pedagógusok pályaválasztással, pályaorientációval kapcsolatos ismereteinek a növelése.
A projekt céljai
A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében (részvétel a pályaválasztási eseményekben, pályaválasztással/pályaorientációval kapcsolatos rendezvény, amely szülői szemszögből kerül megvilágításba). A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében (vetélkedők, versenyek, szakkörök; részvétel a középiskolák pályaorientációs napján; középiskolás tanulók részvétele a felsőoktatás pályaválasztási programjaiban; felsőoktatásban működő laborok meglátogatása). A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása (pedagógus-képzések, tapasztalatcserék; a pedagógusok motivációs tevékenységét segítő taneszközök beszerzése). A fejlesztés eredményei jó alapokat nyújthatnak a programban részt vevő tanulók számára a tudatos felnőttkori életpálya-építéshez és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvételhez.
A projektet megvalósító köznevelési intézmények
- Demecseri Oktatási Centrum Szakgimnázium, Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Kemecsei Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Ófehértói Általános Iskola
- Ölbey Irén Általános Iskola (Döge)
- Somogyi Rezső Általános Iskola (Kisvárda)
- Vári Emil Általános Iskola ( Kisvárda)
- Vásárosnaményi II.Rákóczi Ferenc Gimnázium
- Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A projekt címe: Pályaorientációs tevékenység Kisvárdán és vonzáskörzetében
A szerződött támogatás összege: 97 555 936 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.szeptember 1.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00002
A pályázatról bővebben az alábbi elérhetőségen lehet tájékozódni: EFOP-3.2.5-17

SAJTÓKÖZLEMÉNY
97,56 millió forint összértékű pályázatot nyert a Kisvárdai Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon belül pályaorientációs tevékenység fejlesztésére. Sikeresen pályázott a Kisvárdai Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon belül a „Pályaorientációs tevékenység Kisvárdán és vonzáskörzetében „című projekt megvalósítására. A projekt célja a pályaorientáció, kiemelten a matematikai, a természettudományos, a műszaki és az informatikai kompetenciák fejlesztésére.
A fejlesztés célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. További cél a tanulók, a szülők és a pedagógusok pályaválasztással, pályaorientációval kapcsolatos ismereteinek a növelése.
A csak nem százmillió forint európai uniós támogatás segítségével a végzős tanulók megyei és országos szintű pályaválasztási eseményeket látogatnak meg. Játékos formában szervezett természettudományos akadályversenyen, internetes vetélkedőkön vesznek részt. Egy szoftver segítségével olyan virtuális világba jutnak el, melyben szabadon barangolva ismerkedhetnek meg különböző oktatási tartalmakkal, többek között földrajzi, biológiai, matematikai témakörökben. Informatikai, műszaki speciális szavakkal kiegészített, angol nyelvoktatásban részesülnek. Humanoid robotok segítségével robotika szakkörön ismerkedhetnek a programozás alapjaival. Az iskolán kívüli rendezvények sora valósul meg a programban, úgymint a LEGO játékkiállítás megtekintése, utazás a Csodák Palotájába és a Tisza-tavi Ökocentrumba . Felkeresik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelt természettudományos helyszíneit,többek között a Nagyecsedi Fűvész kertet, a Nyíregyházi Egyetem Botanikus Kertjét, a Nyíregyházi Állatparkot.
A végzős tanulók szülei számára elérhető válnak olyan rendezvények, ahol a pályaválasztás pályaorientáció szülői szemszögből kerül megvilágításba.
A projektben résztvevő iskolákban tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok megvalósítását tűzte ki célul a projekt.
A projekt a Kisvárdai Tankerületi Központ fenntartásában lévő nyolc köznevelési intézményben, azon belül általános iskolákban és gimnáziumokban valósul meg az intézményekben tanuló diákok, az őket oktató pedagógusok részvételével, szorosan együttműködve a végzős tanulók szüleivel. A fejlesztés eredményei jó alapokat nyújthatnak a programban részt vevő tanulók számára a tudatos felnőttkori életpálya-építéshez és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvételhez.
További információ kérhető:
dr.Elek Tamás szakmai vezető
Elérhetőség: 06-45-795-248, email:elek.tamas@kk.gov.hu

-----------------------
Az EFOP-3.2.5-17-2017-00002 azonosítószámú „Pályaorientációs tevékenység Kisvárdán és vonzáskörzetében” elnevezésű Projekt keretében 30 tanuló és 6 pedagógus pályaorientációs előadáson vett részt a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Vendégeink bemutatták intézményüket. A Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakközépiskola és Szakgimnázium képviseletében Kovács Gusztáv mezőgazdasági és erdészeti tanszékvezető ismertetője után, a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Tehetséggondozó programjáról nyújtott tájékoztatót Bodnár Zoltán tanár úr. A Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium intézményvezetője, Szalayné Bíró Katalin ismertette a helyi gimnázium által kínált lehetőségeket. Bemutatkozott a Nyíregyházi Zay Anna Szakközépiskola és Szakgimnázium is. Továbbá Bodolóczki Éva pályázati előadó foglalta össze a hallottakat.
Képek az előadásról
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 Látogatás a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban. A Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseinek, gazdag élővilágának megismerése.
Iskolánk 7. évfolyamát 20 tanuló képviselte a 2018. május 04-én megvalósult kiránduláson, melynek fő célja az volt, hogy a diákok szórakoztató módon, modern, interaktív szemlélettel, játékosan megismerkedjenek a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseivel, bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának gazdag élővilágát. A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba tett látogatás során a gyerekek Kipróbálták a tutajozást, az ügyességi játékokat, érdeklődve figyelték a kárókatonákat, a pelikánokat, vadkacsákat, vadlibákat és a bütykös hattyúkat. Közel 50 perces hajókiránduláson a diákok kérdéseket is feltehettek a látogatás-vezetőknek. Néhány madarat egészen közelről láthattak és vadregényes vízi környezetben hajókázhattak. A túra után a központi épületben tekinthették meg a látnivalókat: a hatalmas édesvízi akváriumot a gyönyörű halakkal, az éjszakai erdő állatait, növényeit. Nagy élmény volt a gyerekek számára a háziállatok simogatása, vadállatok megtekintése és a vidra-show.
Képek a látogatásról
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 Minecraft szakkör
Az alsó tagozatos tanulók (2-3. osztályos gyerekek) novembertől februárig egy 28 alkalmat felölelő tehettséggondozó szakkör tagjai lehettek. Két egymással párhuzamosan működő szakkör indult, csoportonként 10-10 fő részvételével. Tanulóink az iskola két informatika termében fejleszthették már meglévő tudásukat. A diákok a program használata során felépítettek egy kreatív saját világot, interaktív pályán kalandozhattak. A szakköri játék során hol egyedül, hol más játékosokkal izgulhatták át a szerver nyújtotta kalandokat. A játékban gazdálkodni kellett a meglévő nyersanyagaikkal, bölcs döntések segítették a felhasználásukat. A program használata fejlesztette az ár-érték arány elemzését, a költségvetés-tervezését, valamint a befektetés és megtérülés fogalmainak kialakulását. Kitartásra is nevelte őket a szebbnél szebb építmények időt igénylő létrehozása.
Minecraft Szakkör I
Minecraft Szakkör II
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 Tanórához köthető tevékenységek – „A” modul
A résztvevő diákok egy tartalmas programokkal teli napon élményszerűen, szórakoztató módon, modern, interaktív szemlélettel, játékosan szerezhettek ismereteket. A tanulók közelebb kerültek a természethez, és elmélyítettük bennük a természet- és környezetvédelem fontosságát. A madarak és fák napjának megünneplése a természettudományos akadályverseny lebonyolításával alkalmat adott a hagyományok ápolására. A gyerekekben elmélyült a környezettudatos szemléletmód és magatartás. A programnak a közösségépítő szerepe is megvalósult.
Képek az eseményről
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 Lego-gyárlátogatás 2017.
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 "Siker kulcsa 2017."
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 "Siker kulcsa 2018."
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 "Pályaválasztási Tanár-Diák-Szülő találkozó 2017."
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 "Pályaválasztási Tanár-Diák-Szülő találkozó 2018."
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 "Általános pályaválasztási tájékoztató szülők számára 2017."
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 "Általános pályaválasztási tájékoztató szülők számára 2018."
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 "Pályaorientációs műhelyfoglalkozás a 7-8. évfolyamos tanulók számára 2017."
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 "Pályaorientációs műhelyfoglalkozás a 7-8. évfolyamos tanulók számára 2018."
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 "MTMI tematikus idegen nyelvi mentorálás 2018."
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 "Pályaválasztási konferencia 2018."
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 "Látogatás a Csodák Palotájában 2019."
Az EFOP 3.2.5 -17-2017-00002 számú projekt keretében iskolánk 20 tanulójának lehetősége volt látogatást tenni a „Csodák Palotájában. Számtalan „csodát” megismerhettek, kipróbálhattak (Illúziók szobája, Newton almáskertje, tükörlabirintus, 5D-s mozi fakírágy stb.) Kémiai, természeti jelenségekről hallhattak előadást és láttak kísérletteket, a tanulókat is bevonva a tevékenységekbe. Az élményszerű tanulás, interaktív lehetőségek megtapasztalása elsődleges célja volt a látogatásnak. Reméljük még többször is lesz lehetősége tanulóinknak ilyen formánban is felfedezi a csodákat.
-----------------------
EFOP-3.2.5-17-2017-00002 "Tanórán kívüli tevékenységek /A modul/ - MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, interaktív, illetve virtuális térben megvalósított vetélkedő szervezése."
"Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében!” – hívta fel a figyelmet Herman Ottó, a magyarországi tudományos madárkutatás megalapozója. Javaslatára több, mint száz éve ünnepeljük országszerte, így az iskolánkban is a Madarak és Fák Napját. Ezt a nemes hagyományt követtük ezúton is, amikor a nap megtervezéséhez, szervezéséhez kezdtünk. Alapvető célunk az volt, hogy az intézményünkben tanuló diákok természetvédelem iránti elkötelezettségét formáljuk, mélyítsük.