Iskolánk története

A Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában jelenlegi helyén 1979 óta folyik a tanulók nevelése, oktatása.

2004 szeptemberében kezdődött és 2005-ben fejeződött be iskolánk központi épületének felújítása és bővítése. 2007-ben iskolánk központi épülete 4 tanteremmel bővült. Az önkormányzat 2012. július 31-i hatállyal átszervezte az alapfokú közoktatási intézményeket, melynek eredményeként megszüntette a vitkai Kölcsey AMK-t, a gergelyiugornyai Petőfi AMK-t és a zeneiskolát. Jogutódnak iskolánkat nevezte meg, így az Eötvös József Általános Iskola a város legnagyobb alsó fokú oktatási intézménye. Iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisvárdai Tankerülete. Alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása, valamint művészeti nevelése-oktatása alapszinten. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben és tagintézményeinkben nyolc évfolyamos általános iskola működik.
A 2013/2014-es tanévtől 2 tagintézményünk van, mivel 2013 év januárjában az Intézményfenntartó kezdeményezte, hogy a zeneiskola tagintézményünk beolvadjon a művészeti képzésbe, mint zeneművészeti ág.
Intézményünk szerkezete: 1-8 évfolyamos általános iskola, és alapfokú művészeti iskola. A bevezető és kezdő szakaszban hagyományos módszerekkel történő alapképzés folyik. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. A hagyományokban gazdag múlt emlékeit az Alapfokú Művészeti Iskola keretében működő művészeti csoportjaink őrzik az alábbi művészeti ágakon folyó munka keretében: Szín- és Bábművészet, Néptánc, Képzőművészet, Zeneművészet. A ma iskolába kerülő gyermekek képesség-struktúrája megváltozott, új kihívások elé állítja a tantestületet. Az iskola tanári kara képes arra, hogy ezen követelményeknek eleget téve tanítsa, nevelje a hozzánk beiratkozó, intézményünket választó tanulókat. Szakos ellátottságunk 100%-os. Az elmúlt évtizedben kialakult jó hírnév, a hosszú ideje stabil összetételű, magas színvonalon kvalifikált, innovatív tantestület, tárgyi és eszközrendszerének megfelelő színvonala is biztosítja a munka sikerét. Érezhető a pedagógusokban a tenni akarás, az elszántság, mely magában hordozza a sikeres közös munka lehetőségét. Pedagógiai programunk a kerettantervek adaptációjával készült. Az általános programok mellett alapvetően a választható órák adnak lehetőséget képzési specialitásaink megvalósítására. A 3. évfolyamtól minden tanévben lehetőséget biztosítunk a matematika emelt óraszámú tanulására nívócsoportban (alapóraszám + 1 óra=5 óra) /évfolyamonként 1 csoport/. Német vagy angol nyelvből az idegen nyelv iránt érdeklődő, tehetséges tanulóink számára heti 2 órát biztosítunk. Iskolánk korszerű feltételekkel működik. Az épület helyiségei és felszereltsége megfelelő feltételeket adnak a nevelés-oktatás feladatainak megvalósításához. Az elavult szemléltető eszközeinket folyamatosan, mennyiségben és minőségben is jobbakkal váltjuk fel. Az elmúlt időszakban 22 interaktív tantermi csomaggal bővült iskolánk. A természetismeret oktatásához szükséges bemutató eszközök nagyrészt rendelkezésre állnak, megfelelnek a követelményeknek. A kísérletekhez szükséges eszközállomány és a földrajzi részhez szükséges térképek frissítése és fejlesztése szükséges. Intézményünkben Gyermekközösségek, DÖK, SZMK is működik, mellyel hatékonyan dolgoznak együtt az osztályközösségek és az iskolavezetés is, valamint a város más intézményeivel is szoros az együttműködésünk.