Cimbora - Az alsós gyermekközösség

CIMBORA Gyermekközösség hírei

Az iskolánkban a CIMBORA Gyermekközösség tevékenysége évtizedes hagyományokat tudhat maga mögött. Színesíti a tanulók (1-4. évfolyam) iskolai életét, közösséget formál. Az évszakokhoz, ünnepekhez, ill. hagyományokhoz kapcsolódó célkitűzései gazdagítják tanórán kívüli szabadidős tevékenységüket. Munkánkat és a céljaink megvalósulását segítik a támogató szülők és a tanító nénik. Ezzel a kis beszámolóval szeretnénk köszönetünket kifejezni azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, akik anyagilag és kreatív ötleteikkel hozzájárultak az alábbi tervek megvalósulásához a tanév első felében.
- Októberben új programként az 1. osztályos tanulók a Csibeavató játékos vetélkedő megoldásával bizonyították iskolaérettségüket, majd a CIMBORA eskü letétele után CIMBORA taggá avattuk őket.
- November az egészségnevelés hónapja iskolánkban. A CIMBORA Gyermekközösség zöldség- és gyümölcstál kóstolására hívta ifjú tagjait. A plakátkészítés kreatív csapatmunkára ösztönözte tanulóinkat. A zöldség-gyümölcs kompozíciók elkészítésével színesítettük iskolánk auláját, melyhez nagymértékben a szülők kreativitása is hozzájárult. A meghirdetett papírgyűjtés is nagy összefogásról tanúskodott. Az utóbbi két programunkkal is szerettük volna tanulóink figyelmét felhívni az egészséges táplálkozásra és a környezettudatosságra.
- Decemberben a Mikulást és a krampuszát köszöntöttük és hagyományainkhoz híven minden osztály átvehette a CIMBORA Mikulás ajándékát. A kis cimborák karácsonyfája alá egy-egy darts került. A feldíszített fenyő körül az ajándékvásárlás izgalmát is átélhették tanítványaink. Köszönjük a támogató felajánlásokat, a szülők segítségét. A programokról készített fotók az iskola honlapján tekinthetők meg.